o CKiB

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica z/s w Pustkowie-Osiedlu jest samorządową jednostką działającą na terenie Gminy Dębica. CKiB jest instytucją otwartą, prezentującą szerokie spektrum wydarzeń artystycznych, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców i spełnić oczekiwania mieszkańców Gminy Dębica i nie tylko. Rozległy wachlarz kulturalny obejmuje realizację projektów artystycznych, pracę warsztatową oraz działa w zakresie edukacji i upowszechniania kultury. Bierzemy udział w kształtowaniu człowieka świadomego swej jedności ze środowiskiem przyrodniczym i społeczno-kulturowym.

W czasie roku kalendarzowego Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica dba o zapewnienie należytej rozrywki mieszkańcom gminy poprzez organizację różnorodnych imprez kulturalno-rekreacyjnych, które swoimi występami często uświetniają gwiazdy sceny muzycznej i kabaretowej. Wieloletnie doświadczenie, kompleksowość i  profesjonalizm to czynniki mające bezpośredni wpływ na wysoki poziom organizowanych wydarzeń,  a są to między innymi:

♦ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

♦ Koncert Noworoczny

♦ Tradycje Wielkanocne w Gminie Dębica

♦ Mistrzostwa Podkarpacia w Płukaniu Złota

♦ Dożynki Gminne

♦ Święto Pieroga

Wydarzenia te corocznie wnoszą powiew świeżości nie tylko do lokalnego życia artystycznego, ale osiągają rangę o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym co stanowi istotny wkład w rozwój kulturalny naszej gminy.

CKiB jest wydawcą miesięcznika „Życia Gminy Dębica” – gazety poświęconej sprawom społeczności lokalnej, kolportowaną bezpłatnie na terenie całej gminy Dębica w nakładzie ponad 4000 egzemplarzy.

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica podlegają domy kultury i biblioteki na terenie gminy, a także placówki:

Europejskie Centrum pamięci i Pojednania – Ekspozycja Historyczno-dydaktyczna przy Górze Śmierci

Centrum Edukacji Ekologicznej z Parkiem Owadów i Pajęczaków