Archiwum kategorii: Wrzesień 2012

Tłumy podczas Festiwalu Konfitur! Było Smacznie!

30 września 2012r. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej odbył się Festiwal Konfitur.Organizatorem imprezy była Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin z Ropczyc przy udziale Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. Festiwal zorganizowano dzięki uzyskanym funduszom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Festiwal rozpoczął się nietypowo, gdyż od przekazania przez Pana Wójta klucza do Grodu Słowiańskiego oraz otwarciu Parku Owadów. Po uroczystym rozpoczęciu Festiwalu przez Panią Dyrektor Agnieszkę Żurek oraz przywitaniu gości przez Pana Wójta Stanisława Rokosza zajęliśmy się ta smaczniejszą częścią Festiwalu.

Czytaj dalej Tłumy podczas Festiwalu Konfitur! Było Smacznie!

Deko – Eko dla szkół za nami!

Dwudniowa konferencja ekologiczna Deko – Eko dla szkół rozpoczęła się 24 września 2012
w Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. Uroczyste otwarcie konferencji i przywitanie gości przypadło w udziale Panu Wójtowi Gminy Dębica Stanisławowi Rokoszowi oraz Pani Dyrektor CKiB Agnieszce Żurek. Gośćmi specjalnymi konferencji był Poseł na Sejm RP Zbigniew Rynasiewicz oraz Emilia Wojtyło Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN.

Czytaj dalej Deko – Eko dla szkół za nami!

Powiatowy zjazd Kół Gospodyń Wiejskich

23 września 2012 r. odbył się II Powiatowy Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich w Zawadzie. Jak w poprzednim roku członkinie KGW podczas mszy w Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny dziękowały za łaski i oddały się pod opiekę swojej patronce Maryi z Zawady. Oprawą artystyczną mszy oraz koncertem pieśni ludowych zajął się Zespół Śpiewaczy ”Podgrodzianie” działający przy Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica.

Czytaj dalej Powiatowy zjazd Kół Gospodyń Wiejskich

Międzynarodowe spotkanie z poezją w CKiB

        W dniu 19 sierpnia 2012 r. w Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica odbyło się niecodzienne spotkanie literackie pisarzy i poetów z młodzieżą gimnazjalną i szkoły średniej z gminy Dębica. Spotkanie to, odbyło się w ramach XXII Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej. Uroczysta inauguracja odbyła się w Dworku I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Przypomnijmy – jest to cykl lekcji literackich i spotkań autorskich organizowanych w ośrodkach kultury, bibliotekach i szkołach.

Czytaj dalej Międzynarodowe spotkanie z poezją w CKiB

Wieniec i przysmak wybrany!!

9 wrzesień 2012r. godz. 11.00. Pod Sanktuarium w Zawadzie podjeżdżają korowody z wieńcami dożynkowymi i gromadzą się tłumy wiernych. Podczas nabożeństwa poświęcono przybyłe wieńce oraz podziękowano za mijający rok prosząc o dalsze łaski. Po Mszy Św. grupy wieńcowe oraz mieszkańcy Gminy Dębica udali się na stadion w Podgrodziu, gdzie odbyła się dalsza część Dożynek Gminnych. Przybyłych gości powitała Orkiestra Dęta Gminy Dębica. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego festyn dożynkowy rozpoczęto!!

Czytaj dalej Wieniec i przysmak wybrany!!