Archiwum kategorii: Aktualności

Eliminacje Gminne do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej.

27 października w Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica z/s w Pustkowie – Osiedlu odbyły się  Gminne Eliminacje do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej.

Jury w składzie: Przewodniczący – Bronisława Pasik – bibliotekarz, zastępca dyrektora CKiB w Pustkowie – Osiedlu oraz członkowie – Zdzisława Malec – polonista, Elżbieta Chmura – polonista, Maria Wojnarowska – pedagog, podczas tegorocznych eliminacji postanowiło przyznać:

Czytaj dalej Eliminacje Gminne do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej.

Aktor Marek Siudym w CKiB

MAREK SIUDYM gościł w CKIB w związku z uroczystościami u podnóża Góry Śmierci w Paszczynie, gdzie mieścił się hitlerowski obóz pracy – miejsce kaźni tysięcy więźniów różnych narodowości. W ostatnich dniach otwarto tutaj szlak w ramach „Parku historycznego Pustków – Blizna – droga pamięci i pojednania”. Nadano również Europejskiemu Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie-Osiedlu imię księżnej Heleny z Reyów Jabłonowskiej, która z narażeniem własnego życia pomagała więźniom. Ocaleni mówili o niej „nasza Matka”.

Nadanie imienia Heleny z Reyów księżnej Jabłonowskiej Europejskiemu Centrum Pamięci i Pojednania

W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które zapadają na stałe w jego świadomości. Takim doniosłym wydarzeniem było nadanie Europejskiemu Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie – Osiedlu imienia Heleny z Reyów księżnej Jabłonowskiej. Uroczystość odbyła się 5 października 2011 r. Patronat Honorowy nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. O godzinie 10.00 – zaproszeni goście i cała społeczność zgromadzili się u podnóża Góry Śmierci w Paszczynie, gdzie nastąpiło symboliczne otwarcie szlaku historycznego w ramach „Parku historycznego Blizna – Pustków – droga pamięci i pojednania”. Jest to hołd dla pomordowanych od społeczności gminy Dębica. Pamiątkową tablicę odsłonił pan Stanisław Ładziak – były więzień obozu pracy przymusowej w Pustkowie. Następnie wszyscy uczestnicy przeszli drogą cierpienia pod pomnik główny.

Czytaj dalej Nadanie imienia Heleny z Reyów księżnej Jabłonowskiej Europejskiemu Centrum Pamięci i Pojednania

II Bal Przedsiębiorców

1 października w Pustkowie Osiedlu odbył się II Bal Przedsiębiorców zorganizowany przez Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica dla sponsorów, darczyńców i współorganizatorów, dzięki którym możemy organizować imprezy kulturalno – rozrywkowe. Dla wszystkich tych, którzy wspierają wszelkie działania i przyczyniają się do podniesienia świadomości kulturowej mieszkańców naszej Gminy. Ponadto Bal ten miał charakter charytatywny. Fundusze zgromadzone ze sprzedaży cegiełek przeznaczony był na bezpłatne zajęcia artystyczne dla dzieci z rodzin najuboższych z terenu Gminy Dębica.

Czytaj dalej II Bal Przedsiębiorców

Pomoc z Fundacji Orange

 

 

Już po raz drugi Biblioteki Gminy Dębica korzystają z dotacji w programie „Akademia Orange dla bibliotek”. Po złożeniu wniosku , otrzymaliśmy 2 888 złotych. Z pozyskanych środków zakupiono tusze i tonery do drukarek, pamięci USB dla każdej biblioteki, a część środków planuje się przeznaczyć na pokrycie opłat za dostęp do internetu w placówkach. W ramach edukacji zostaną zorganizowane wspólne spotkania przy internecie młodzieży oraz osób dorosłych, w celu przekazania przez młodzież informacji jak korzystać z komputera i internetu.

Remiza OSP w Pustkowie już oddana !!!

W dniu 25 września 2011 r. został oddany po remoncie budynek Remizy OSP w Pustkowie. Obiekt, przekazany do użytku publicznego został wyremontowany przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Remontowe „Krawczyk – Paśko” z Dębicy. Budynek gruntownie odremontowano, ocieplono
i wykonano nową elewację, dobudowano wiatę taneczną, a wewnątrz zwiększono liczbę pomieszczeń użytkowych. Budynek został dostosowany poprze dobudowanie pochylni do osób niepełnosprawnych. Z przodu budynku znajduje się parking samochodowy. Łączny koszt wszystkich przeprowadzonych prac wyniósł ponad 1.350.000,00 zł. Organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Dębica, Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica w Pustkowie -Osiedlu, Sołtys i Rada Sołecka , OSP w Pustkowie.  Uroczystość rozpoczęła się o godz. 15.00 Mszą św. w Kościele Parafialnym w Pustkowie. Po mszy nastąpił przemarsz korowodu z Orkiestrą Dętą Gminy Dębica wraz
z mażoretkami do remizy wraz z pocztem sztandarowym OSP Pustków. Na uroczystość przybyły władze gminy oraz zaproszeni goście. Po ogólnym przywitaniu gości nastąpiło przecięcie wstęgi przez gości zaproszonych
i poświęcenie budynku przez księdza Prałata Proboszcza Parafii Pustków Józefa Hamigę oraz księdza kapelana OSP Bogdana Wiszyńskiego. Po części oficjalnej przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia oraz podziękowania skierowane do osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia oraz wszystkich sponsorów, dzięki którym ta uroczystość mogła się odbyć. Po okolicznych przemówieniach nastąpiło odznaczenie druhen OSP Pustków. Znakomitym uzupełnieniem uroczystości był koncert zespołu „Siklawa”
z Bukowiny Tatrzańskiej oraz występy dzieci i Zespołu Ludowego „Wisłoczanie” z Pustkowa. Wieczorem na wszystkich mieszkańców czekała zabawa taneczna. Imprezie towarzyszyły atrakcje dla dzieci, zjeżdżalnie, trampolina, można było skosztować swojskiego smalcu z chlebem, wojskowej grochówki z kotła, pierogów i ogórków kiszonych przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Pustkowie. Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują wszystkim firmom i osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości.

I Integracyjny Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Dębica

W dniu 18 września 2011 r. w Zawadzie odbył się I Integracyjny Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Dębica. Organizatorem spotkania była Powiatowa Rada Kobiet
w Dębicy oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadzie. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą  w Sanktuarium p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny sprawowaną  w intencji członkiń Kół Gospodyń Wiejskich. Oprawę artystyczną w czasie mszy św. prowadził Zespół Śpiewaczy „Podgrodzianie”. W uroczystości uczestniczyło 18 Kół Gospodyń Wiejskich z całego powiatu.
Po Mszy barwny korowód przeszedł do Zespołu Szkół w Zawadzie, gdzie odbyło się spotkanie
z zaproszonymi gośćmi. Były podziękowania za wspólną pracę, słodki poczęstunek oraz część artystyczna na ludowo. Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica wspiera Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Dębica. Nie zawiodło i tym razem. Zawsze to co mówimy, staramy się realizować i nam się to udaje – mówi dyrektor CKiB Agnieszka Żurek. Życzę wszystkim KGW
z całego powiatu dalszej wytrwałości w ich pracy twórczej- niejednokrotnie społecznej – aby dalej służyły społeczeństwu na ich terenie, a praca społeczna na rzecz drugich dostarczała wielu satysfakcji oraz wszelkiej pomyślności w podejmowanych działaniach.

 

XXI Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka

19 września 2011 roku w Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica odbyło się niecodzienne spotkanie z poezją i piosenką literacką.
W tym dniu zawitała XXI Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka. Patronat nad imprezą objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Zarząd Główny Związku Literatów Polskich w Warszawie i Stowarzyszenie ZAiKS, Instytut im. Orkana, Wojewoda Małopolski
i Wojewoda Podkarpacki. Współorganizatorami imprezy byli między innymi: Starosta Powiatu Dębickiego Władysław Bielawa, Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz oraz Centrum Kultury
i Bibliotek Gminy Dębica z/s w Pustkowie – Osiedlu.
W Salonie Literackim usłyszeliśmy Bibliotekę Poetów Andrzeja Grabowskiego – Dyrektora Organizacyjnego XXI MGJL. Do Pustkowa – Osiedla przyjechali znani autorzy książek oraz tłumacze między innymi z Rosji, Łotwy, Australii, Polski, Niemiec Ukrainy. Oprawę muzyczną wieczoru zapewnił  zespół „Ostatnia wieczerza w Karczmie Przeznaczonej do Rozbiórki”. Zaproszeni poeci prezentowali swoją twórczość, poprowadzili rozmowę o wartościach jakie niesie literatura o rozwijaniu wrażliwości, poczucia estetyki i piękna.
Dla uczestników spotkania było to wartościowe przeżycie. Takie spotkania organizujemy dla ludzi
o pięknych duszach – mówi po spotkaniu Agnieszka Żurek – Dyrektor CKiB. Tacy ludzie doceniają wartość kultury, słowa, rozmowy.

 

Dożynki Powiatowe

11 września 2011 r. uroczystą Mszą Świętą w Sanktuarium Matki Bożej w Zawadzie koncelebrowaną przez J.E. Biskupa Władysława Bobowskiego rozpoczęły się uroczystości Dożynek Powiatowych, współorganizowanych w roku bieżącym wraz z Gminą Dębica oraz Centrum Kultury i Bibliotek w Pustkowie – Osiedlu. Podczas Eucharystii zostało poświęconych 53 dożynkowych wieńców przywiezionych przez sołectwa gmin powiatu dębickiego, a także rolników spoza terenu ziemi dębickiej, by złożyć dziękczynienie, za spokojny rok, za zebrane plony i prosić  o urodzaj na przyszły rok. Po Mszy świętej barwny korowód wraz z gospodarzami samorządów: Starostą Dębickim Władysławem Bielawą i Wójtem Gminy Dębica Stanisławem Rokoszem udał się do Pustyni, gdzie nastąpiła dalsza część dożynkowego świętowania.

Najważniejszym momentem dożynek jest „Ceremoniał przekazania chleba”. Starostowie tegorocznych Dożynek p. Stanisława Mormol i p. Marek Miazga podarowali Staroście i Wójtowi bochen chleba – symbol urodzaju i dostatku, który został rozdzielony pomiędzy uczestników uroczystości.

Jednym z najpiękniejszych zwyczajów dożynkowych jest wicie wieńców. 37 takich misternie wyplecionych, okazałych, o tematyce religijnej, zachwycało uczestników święta plonów. W części artystycznej zaprezentowała się między innymi kapela i zespół „Wisłoczanie”. Tradycyjnie podczas dożynek zostały wręczone nagrody i wyróżnienia w konkursie „Rolnik Roku 2011 r”. W tym dniu odbył się także konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Dębica pn. „Czym chata bogata – niedzielna gościna”.

Organizatorami konkursu była Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica z/s w Pustkowie – Osiedlu. Celem konkursu była promocja i rozpowszechnianie wiedzy na temat tradycji związanej z przygotowaniem potraw regionalnych, estetyka podania i zwyczajami przyjmowania gości. Komisja konkursowa

w składzie: przewodnicząca: Janina Kuźniar – Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich  w Rzeszowie, Marek Szymaszek – artysta plastyk oraz Iwona Pikuła – Chłopek – przedstawicielka Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach. Po degustacji             i ocenie przygotowanych stołów komisja postanowiła przyznać:

I miejsce – KGW z Zawady

II miejsce – KGW Stasiówka

III miejsce – KGW Brzeźnica

IV miejsce – KGW Paszczyna

V miejsce – KGW Stobierna

oraz dwa wyróżnienia dla KGW Nagawczyna i KGW Pustków.

Fundatorami nagród w konkursie była Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica z/s w Pustkowie – Osiedlu.

Centrum Kultury i Bibliotek składa serdeczne podziękowania: Firmie Handlowo – Usługowej „Edward Babicz” – Dębica, Edward Klabacha & Krzystyniak  Firma Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych  w Pustkowie, Stanisław Jedliński – Firma Olimp Labs Nagawczyna, Andrzej Przybyłowicz – Firma Pan – Bud w Pustkowie – Osiedlu oraz Hotel „Polonez” w Dębicy.