Kadra CKiB

DYREKTOR
mgr Marcin Ciszek
dyrektor@ckib.pl

***
SEKRETARIAT
mgr Katarzyna Matubowska – specjalista ds. kadr
ckib@ckib.pl

***
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
mgr Maria Jezuit – główny Księgowy
m.jezuit@ckib.pl
mgr Joanna Pietrzyk – księgowy Kasjer
j.pietrzyk@ckib.pl
mgr Monika Różycka – Kasjer

***
DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW
Stanisław Długoń – specjalista ds. budownictwa
inwestycje@ckib.pl
mgr inż. Janusz Pietrzycki –  specjalista ds. administrowania i zarządzania budynkami
instruktor@ckib.pl
inż. Jacek Kocoł – specjalista ds. technicznych
jacek.kocol@gmail.com

***
DZIAŁ KULTURY I PROMOCJI
Anna Wolicka – specjalista ds. promocji i organizacji imprez
promocja@ckib.pl
mgr Natalia Osora – specjalista ds. promocji i organizacji imprez
promocja@ckib.pl

***
mgr Barbara Wojtunik – Instruktor gry na pianinie
mgr Małgorzata Pikul-Burdzy – Starszy Instruktor artystyczny
dkpodgrodzie@wp.pl

***
CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr Sylwia Zapał – Kierownik Centrum Edukacji Ekologicznej
kierownikcee@gmail.com

***
EUROPEJSKIE CENTRUM PAMIĘCI I POJEDNANIA
Ekspozycja historyczno – dydaktyczna przy Górze Śmierci
ekspozycja.ecpip@gmail.com

mgr Justyna Wnęk – pracownik merytoryczny, kurator wystawy
j.wnek@ecpip.pl
mgr Łucja Wielgut – pracownik merytoryczny
l.wielgut@ecpip.pl
mgr Marian Matkowski – pracownik merytoryczny
m.matkowski@ecpip.pl

***

Tadeusz Szerszeń – Pracownik gospodarczy ECPiP
Renata Różak – Gospodarz DK Brzeźnica
Dorota Surman – Pracownik gospodarczy DK Pustków-Osiedle
Paweł Pasiecznik – Gospodarz DK Pustków-Osiedle
Magdalena Jezuit – Pracownik gospodarczy DK Pustków-Osiedle
mgr Magdalena Lesiak – Gospodarz DK Podgrodzie
Marzena Konieczny – Pracownik gospodarczy DL Łupiny
Agata Plezia – Pracownik gospodarczy DK Braciejowa