Klub seniora w Podgrodziu

8 listopada 2017 r. powstał Klub Seniora w Podgrodziu. Na spotkaniu ustalono, iż głównym celem działalności jest aktywizacja i integracja mieszkańców. Ważnym zadaniem będzie tworzenie nowych więzi społecznych, poprzez integrację i organizowanie wzajemnej pomocy, zapobieganie rosnącej przepaści między seniorami, a aktywnym młodym pokoleniem, które jest lepiej dostosowane do nowych warunków gospodarczych i społecznych. Pierwsze spotkanie odbyło się z udziałem zastępcy wójta gminy Dębica pana Zdzisława Siwuli, radnych Podgrodzia: Ryszarda Stelmacha i Mariusza Tarczonia, sołtys pani Magdaleny Lesiak oraz zaproszonych gości. Jednak najważniejsi byli nowi członkowie Klubu Seniora. Wybrano także Zarząd Klubu Seniora oraz przedstawiciela do Rady Seniorów Gminy Dębica:

Małgorzata Pikul-Burdzy – lider

Wiesław Król – Przewodniczący

Krystyna Panyło – Sekretarz

Urszula Buszek – Skarbnik

Józef Gruszka – Przedstawiciel do Rady Seniorów Gminy Dębica

Na pierwszym spotkaniu wysłuchaliśmy prelekcji „Jak jeść, aby zdrowo żyć” przygotowanej  przez panią Karolinę Panek z gabinetu kosmetycznego Bonne Sante. Następnie zaproszony Zespół Śpiewaczy „Podgrodzianie” wystąpił z koncertem pieśni patriotycznych przy akompaniamencie pana Marka Orloła. Po koncercie nowi członkowie Klubu Seniora też postanowili przypomnieć swoje młode lata i wszyscy zgodnie zaśpiewaliśmy stare ludowe piosenki. Następne spotkanie odbędzie się już w grudniu, na które seniorzy z niecierpliwością czekają.