KLUB SENIORA W ZAWADZIE

9 listopada 2017 r. w Centrum Kulturalno-Oświatowym w Zawadzie odbyło się spotkanie organizacyjne Klubu Seniora. Było to już drugie spotkanie, tym razem z udziałem Wójta Gminy Dębica pana Stanisława Rokosza, radnego  pana Tomasza Bukowskiego, sołtysa pana Kazimierza Kudły, proboszcza ks. Józefa Książka, prezesa RIS-u pana Wiesława Kani, opiekunki Koła Wolontariatu pani Anny Czechury  i policjanta pana Adama Drąga. Na spotkanie przybyło 42 nowych członków Klubu Seniora. Przedstawiono Zarząd Klubu wybrany na poprzednim spotkaniu, w składzie:
-Teresa Pietrzyk – liderka, przewodnicząca,
– Stanisława Rakoczy – skarbnik,
– Antonina Sypel – sekretarz,
– Teresa Jeleń, Maria Krzemień i Helena Świerk – członkowie.

Wybrano także przedstawiciela do Rady Seniorów gminy Dębica, panią Stanisławę Rakoczy (zgodnie  z uchwałą Rady Gminy Dębica).
Następnie wysłuchano pogadanki „Bezpieczni na drodze” przygotowanej przez pana Adama Drąga, który rozdał zebranym opaski i kamizelki odblaskowe. Przedstawiono też wstępny plan działania Klubu Seniora. Oto niektóre najciekawsze spotkania i warsztaty:

  • „W krainie rękodzieła artystycznego” – warsztaty
  • „Oj, grajcie, śpiewajcie Mu…” – spotkanie z kolędą
  • „Biblia na każdy dzień” – pogadanka z prezentacją multimedialną
  • „Śladami historii naszej małej Ojczyzny” – wycieczka na Górę Śmierci
  • „W cieniu kwitnącej lipy” – ognisko integracyjne
  • „Bezpieczni w sieci…” – zajęcia z komputerem
  • „Dbamy o sprawne ciało” – ćwiczenia przy muzyce …

W dalszej części spotkania wszyscy otrzymali „Ankietę potrzeb Seniora”, przygotowaną przez panią Teresę Jeleń a na koniec gości i seniorów zaproszono na poczęstunek przygotowany przez Zarząd Klubu Seniora i KGW. Tu dyskutowano o potrzebach seniorów. Następne spotkanie w ostatnim tygodniu listopada,  a od 20 XI w każdy poniedziałek trzydziestu  chętnych seniorów rozpoczyna realizację zadania „Dbamy o sprawne ciało” – będą to ćwiczenia przy muzyce, które poprowadzi pani Małgorzata Pikul-Burdzy, instruktor tańca.