Spotkanie Klubu Przyjaciół Biblioteki

W dniu 27.12.2017r. w Bibliotece w Paszczynie odbyło się po raz kolejny spotkanie Klubu Przyjaciół Biblioteki. Na spotkaniu podsumowano mijający rok. Gość specjalny  pani Aleksandra Kloc przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Paszczynie, od lat sześćdziesiątych związana z KGW ciekawie opowiadała o swojej działalności. Swoją obecnością zaszczycili nas  również pan Marek Miazga sołtys Paszczyny i Radny Powiatu Dębickiego, pan Kazimierz Lichoń lider Klubu Seniora w Paszczynie, zarazem przewodniczący Gminnej Rady Seniorów oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Paszczyna. Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze.