Narodowe Czytanie w bibliotekach Gminy Dębica

BIBLIOTEKA W LATOSZYNIE
W tym roku pod patronatem Pary Prezydenckiej cała Polska czytała „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Biblioteka w Latoszynie również włączyła się do tej akcji.Każdy uczestnik wydarzenia mógł zabrać na pamiątkę odbitą pieczęć dedykowaną tegorocznemu Narodowemu Czytaniu – pieczęć otrzymaliśmy z Kancelarii Prezydenta RP. Udział w czytaniu wzięły uczestniczki Klubu Przyjaznych Czytelników działającego przy bibliotece. Scenografia wydarzenia oddawała klimat bronowickiej wsi :  kłosy zbóż, naczynia, sprzęty gospodarstwa domowego ( dzieża maśniczka, sprzęt do odciskania sera, łopata do chleba- wiosło, oryginalne bronowickie stroje itp.   Spotkaniu towarzyszyły wspomnienia uczestników z lat ich młodości w dawnej polskiej wsi.


BIBLIOTEKA W NAGAWCZYNIE
Organizatorem tegorocznej edycji akcji Narodowego Czytania były bibliotekarki: Beata Mądro – Bibliotekarz Szkolny oraz Beata Rakoczy z Biblioteki Publicznej w Nagawczynie. Mocno wspierały akcję nauczyciele języka polskiego Szkoły w Nagawczynie: Pani Renata Jarząb oraz Alicja Mazur, a także radna Gminy Dębica Agata Wiater.
Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W kolejnych latach czytano najbardziej znane dzieła literatury polskiej. Wesele Stanisława Wyspiańskiego było lekturą Narodowego Czytania w 2017 roku.
Czytanie rozpoczęła projekcja filmiku nakręconego w Ogrodach Saskich 2 września – Para Prezydencka wprowadzająca do lektury.  Następnie zaproszeni goście wraz z organizatorami i nauczycielami języka polskiego a także uczniami wspólnie czytali dramat Wyspiańskiego.  W tegorocznej edycji akcji wzięli udział goście:
– Pani Grażyna Maduzia – przedstawiciel Koła Gospodyń Wiejskich w Nagawczynie,
– Bartosz Bała przedstawiciel  OSP Nagawczyna
– Ksiądz Proboszcz – Mieczysław Jakóbczyk
– Pani Dyrektor -Małogrzata Godek
– Radna Gminy Dębica – Agata Wiater


BIBLIOTEKA W PUSTKOWIE-OSIEDLU
W tym roku 2017 lekturą Narodowego Czytania  został dramat Stanisława Wyspiańskiego pt. Wesele. Dzieło powstało na kanwie autentycznego  wydarzenia – wesela poety i dramaturga Lucjana Rydla z Jadwiga Mikołajczykówna, chłopką z podkrakowskich Bronowic.
W dniu 15.09.2017r. Biblioteka Publiczna wspólnie z Zespołem Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu włączyła się w ogólnopolską akcję czytania, której celem jest promocja czytelnictwa i wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości. W czytaniu utworu udział wzięli uczniowie klas III Gimnazjum wraz z polonistkami p. Wioletta  Klusek i p. Anną Żak. Młodzież w strojach krakowskich, kwiecistych chustach z zaangażowaniem odczytywali swoje kwestie. Czytaniu towarzyszyła gra na trąbce utworów związanych z Krakowem.


BIBLIOTEKA W BRZEŹNICY

Podczas tegorocznych obchodów Narodowego Czytania  zorganizowanych przez nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy: p. Mariolę Sak, A. Drąg, p. Anetę Kucharską, p. Agnieszkę Dudę, p. Urszulę Maź  we współpracy z p. Renatą Wołowiec z Biblioteki Publicznej fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego czytali: Oliwia Wicher, Eliza Żurek, Julia Kucia, Michał Mosior oraz Sebastian Sanecki. Uczniowie na egzemplarzach „Wesela” otrzymali okolicznościowe pieczęcie upamiętniające tegoroczne Narodowe Czytanie. Uroczystość uświetniły piękne prace plastyczne wykonane przez uczniów z klas VI-VII SP, II-III Gimnazjum. Ilustracje powstały na podstawie fragm. „Wesela” czytanych przez p. Agnieszkę Dudę podczas zajęć plastycznych.