Spotkanie Klubu Seniora w Nagawczynie z poetą Januszem Pyzińskim

 

22 marca w Publicznej Szkole Podstawowej w Nagawczynie odbyło się spotkanie autorskie pt. „Co mi w duszy gra” z poetą Januszem Pyzińskim.

Janusz Pyziński – poeta, który od urodzenia (1951 r.) mieszka w poddębickim Podgrodziu. Debiutował w 1984 r. na łamach dębickiego „Echa Załogi” i tarnowskiego „TEMI”. Publikował m.in.: w „Zielonym Sztandarze”, „Nowej Wsi”, „Chłopskiej Drodze”. Laureat prawie dwustu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów literackich,  z czego w około pięćdziesięciu jako laureat głównej nagrody. Współautor kilkudziesięciu almanachów i antologii.                  W wierszach poeta „pisze sercem” o dawnej wsi, związku człowieka z ziemią, o dzieciństwie, domu, rodzicach, a także o wartościach, które mają ogromny wpływ na życie człowieka. Seniorzy oraz młodzież z Centrum Wolontariatu Dzieci i Młodzieży Gminy Dębica zapoznali się z dorobkiem poety. Wspomnienia z lat młodzieńczych, opowieści o życiu z przed lat skłaniały do zadumy i przemyśleń.

Na zakończenie uroczystości Radna Gminy Dębica Agata Wiater w imieniu Klubu Seniora podziękowała poecie za interesujące spotkanie.

Serdeczne podziękowania dla Pani Beaty Mądro ze szkolnej biblioteki PSP oraz Pani Beaty Rakoczy z Publicznej Biblioteki z Nagawczyny za przygotowanie dekoracji oraz kącika z twórczością Pana Janusza Pyzińskiego.