Klub Seniora Pustynia-Kozłów-Kędzierz

W dniu 25 października 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Seniora dla obszaru Pustynia-Kozłów-Kędzierz. Aranżacyjne spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Po przywitaniu wszystkich przez Dyrektora ZS Pustynia p. Marcina Nowak, na którego zaproszenie przybyli seniorzy, wybrano osobę delegowaną do Rady Seniorów Gminy Dębica – p. Zdzisława Chmiela. Omówiono wstępnie czym chcieliby się zajmować członkowie Klubu Seniora, czyli: spotkania wspólne i z ciekawymi osobami, konsultacje prozdrowotne z dietetykami oraz wspólne dzielenie się informacjami o zdrowym żywieniu, wycieczki w ciekawe miejsca bliższe i dalsze, spotkania międzypokoleniowe z młodzieżą i dziećmi, sadownictwo, ogrodnictwo, zielarstwo –  doświadczenia seniorów w tej dziedzinie, spotkania integracyjne, gry stolikowe – klub brydżowy.

Następne spotkanie zaplanowano na 23.11.2017 r.