Jubileusz 10-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Wisłoczanie

25 listopada 2017 r. na Hali Sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu królowała muzyka i tańce ludowe,  a to za sprawą Zespołu Pieśni i Tańca Wisłoczanie.  Zespół już od 10 lat kultywuje tradycje ludowe podczas licznych występów i prezentacji swojej twórczości, reprezentuje nasz region na licznych przeglądach zarówno na terenie Polski jak i za granicą. Od 2014 roku Kierownikiem Zespołu, a także instruktorem muzycznym jest Pan Łukasz Chorążak, a choreografem Pan Maciej Sobotowski. Zespół występuje w składzie: Fryz Łukasz, Matubowski Kacper, Chmura Michał, Strzałka Jakub, Migała Nicole, Kruszyńska Patrycja, Papuga Zuzanna, Baryłecki Mariusz, Mechla Ewa, Mechla Wojciech, Panyło Julia, Jedlińska Alicja, Stręk Monika, Szczepanek Kinga, Strzałka Kinga, Matubowski Maciej, Nawrot Dawid, Kukla Marceli, Fryz Karolina, Kalita Marek, Kasprzyk Sebastian, Sulisz Wiesław oraz Sobotowska Anna.

Jubileusz rozpoczął się uroczystym wejściem na scenę  wszystkich tancerzy, następnie Dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek pan Marcin Ciszek złożył podziękowania na ręce pani Agnieszki Kani – dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu za współpracę podczas organizacji przedsięwzięć w roku 2017, a w szczególności za udostepnienie hali i pomoc przy organizacji Jubileuszu. Po podziękowaniach dyrektor CKiB powitał przybyłych gości, a swoją obecnością zaszczycili: Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz, Przewodniczący Rady Gminy Dębica Piotr Żybura, Mateusz Smoła Przewodniczący Rady Powiatu Dębickiego, radni, sołtysi, delegacje zespołów, księża, dyrektorzy szkół oraz wielu innych miłośników folkloru i kultury ludowej.

Po powitaniach nadszedł czas na przegląd repertuaru ZPiT Wisłoczanie i tak kolejno mogliśmy zobaczyć Grupę Reprezentacyjną w Polonezie, Krakowiaku, układzie Brzeźnica, Tańcach Przeworskich, Tańcach Lubelskich, Tańcach Łowickich oraz na zakończenie po raz pierwszy zespół zaprezentował  bardzo widowiskowe Tańce Żywieckie. Mali Wisłoczanie Grupa z Zawady z Lajkonikiem na czele zatańczyli Krakowiaka, natomiast Grupa z Pustkowa zaprezentowała wiązankę tańców i przyśpiewek regionalnych. Wystąpili również  soliści wokalni: Norbert Jedliński,  Anna Kubik, Dominika Sierżęga, Anna Sobotowska, Julia Wrona, Gabriela Stochel oraz Ewa Mechla.

Wszystkim występom towarzyszyła Kapella Tutti w składzie:

Joanna Róg- flet

Malwina Zagórska- klarnet

Jagoda Jurkowska-Skrzypce

Aneta Cieklińska -skrzypce

Maria Markiewicz -altówka

Małgorzata Chorążak -kontrabas

Tomek Morawski -akordeon

Andrzej Król-trąbka

Łukasz Chorążak- puzon

Roman Różak-ins.perkusyjne

Kapelmistrz: Łukasz Chorążak

Jubileusz nie mógł obyć się bez podziękowań i gratulacji:

Na ręce Prezesa Stowarzyszenia „Zespól Ludowy Wisłoczanie” Wiesławy Mechla – Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz przekazał dla Zespołu  gratulacje i życzenia wielu sukcesów.

Wójt Gminy Dębica, wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Dębica panem Piotrem Żyburą oraz Dyrektorem CKiB Marcinem Ciszkiem nie szczędzili pochwał najmłodszym tancerzom. Dzieciaki otrzymały w podziękowaniu za wspaniałe występy kosze słodyczy.

Dyrektor CKiB Marcin Ciszek, Prezes Stowarzyszenia „Zespół Ludowy Wisłoczanie”- Wiesława Mechla, Kierownik Artystyczny ZPiT Wisłoczanie – Łukasz Chorążak oraz choreograf ZPiT Wisłoczanie – Maciej Sobotowski przekazali Wójtowi Gminy Dębica Stanisławowi Rokoszowi statuetkę MECENAS KULTURY, za działania chroniące niematerialne dziedzictwo kulturowe wzmacniające tożsamość lokalną i regionalną, a szczególnie za wspieranie folkloru i działalności zespołów folklorystycznych.

Podziękowania od Zespołu Pieśni i Tańca Wisłoczanie otrzymali:

 • Marcin Ciszek – Dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica
 • Wiesława Mechla – Prezes Stowarzyszenia „ Zespół Ludowy Wisłoczanie”
 • Łukasz Chorążak – Kierownik Artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca Wisłoczanie
 • Maciej Sobotowski – Choreograf Zespołu Pieśni i Tańca Wisłoczanie

Zespół podziękował również  sponsorom:

 • Józef Kmieć – Prezes Firmy Plastbud w Pustkowie
 • Jarosław Myszka – Wiceprezes Firmy Plastbud w Pustkowie
 • Andrzej Barszcz – Prezes Firmy STEK-ROL w Dębicy
 • Rafał Kidawa – Prezes Zarządu Firmy GALICJA w Brzeźnicy
 • Krystyna Zawora – Właścicielka Pracowni Krawieckiej w Pustkowie
 • Stanisław Wróbel – Właściciel Firmy Handlowo-Usługowej Mini Market w Brzeźnicy

Dzięki ich wsparciu zespół może się rozwijać, tworzyć i działać na rzecz folkloru z którego z wielką radością korzysta lokalna społeczność.

Wyrazy uznania za krzewienie folkloru i działania na rzecz integracji pokoleń poprzez przekazywanie  i kultywowanie rodzimej tradycji i kultury z rąk Dyrektora CKiB odebrali:

 • Pani Teresa Wojtaszek
 • Pan Józef Skitał
 • Pani Dorota Bielatowicz
 • Pan Krzysztof Zawora
 • Pan Wojciech Mechla
 • Pani Ewa Mechla

Podziękowania i listy gratulacyjne z okazji Jubileuszu 10-lecia dla Zespołu Pieśni i Tańca Wisłoczanie przekazali:

 • Sołtys Pustkowa Maria Mączka wraz z Zespołem Wiarusy
 • Zespół Śpiewaczy Podgrodzianie na czele z Kierownikiem Zespołu Małgorzatą Pikul-Burdzy, która przekazała specjalne podziękowania na ręce choreografa ZPiT Wisłoczanie pana Macieja Sobotowskiego
 • Towarzystwo Gimnastyczne Sokół z Pilzna
 • ZPiT Sokolanie z Pilzna
 • ZPiT Iglopolanie z Dębicy
 • ZPiT Lajkonik z Bud Głogowskich
 • Międzyszkolny ZPiT Halicz z Ropczyc
 • ZPiT Karpaty z Rzeszowa