Godnie i uroczyście oddaliśmy hołd poległym

26 kwietnia 2017 r.  odbyły się coroczne Uroczystości Patriotyczno – Religijne na Górze Śmierci w Pustkowie. Oddanie hołdu i przywrócenie pamięci o tysiącach więźniów różnych narodowości przetrzymywanych i represjonowanych w obozach pracy przymusowej w Pustkowie stało się lokalną tradycją kultywowaną od wielu lat. Jest to także okazja do uczczenia pamięci wszystkich Rodaków, którzy z odwagą i poświęceniem walczyli o niepodległość Ojczyzny.

Na tegoroczne uroczystości przybył z synową Jolantą Szuro Pan Stanisław Szuro z Krakowa oraz Pan Stanisław Ładziak i Pan Bronisław Zdybel ze Zdziłowic, byli więźniowie Pustkowskiego Obozu Pracy. Ogromnie cenimy obecność świadków tamtych wydarzeń, gdyż z roku na rok jest ich wśród nas coraz mniej. Swoim przybyciem i słowem skierowanym do zebranych zaszczyciła nas także Pani Zofia Jabłonowska-Ratajska, wnuczka księżnej Heleny Jabłonowskiej, szczególnie zaangażowanej w pomoc represjonowanym w czasie okupacji, której imię nosi Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie-Osiedlu. Przy okazji jej przybycia Wójt Stanisław Rokosz zadeklarował, iż wystąpi o pośmiertne uhonorowanie Księżnej Jabłonowskiej statuetką „Zasłużony dla Gminy Dębica”. Na Górze Śmierci zgromadzili się również rodziny byłych więźniów, przedstawiciele kół wojewódzkich i terenowych Związków Kombatantów RP, przedstawiciele świata polityki, kultury i nauki, reprezentujący władze zarówno na szczeblu państwowym, regionalnym i lokalnym. Jak co roku w wydarzeniu uczestniczyli harcerze, a także poczty sztandarowe szkół regionu dębickiego oraz ropczycko – sędziszowskiego.

Uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu narodowego. Wszystkich przybyłych gości powitał Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz. Podkreślił sens i znaczenie corocznych spotkań na Górze Śmierci słowami: „Czyny z czasem ulegają zatarciu, ale pamięć jest wartością ponadczasową – nasza obecność wpisuje się w tą wartość.” Następnie odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny, której przewodniczył Ks. Józef Makowski – Rezydent Parafii pw. Najświętszej Marii Królowej Polski w Ostrowie. Po Mszy Świętej dzieci i młodzież z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie – Osiedlu zaprezentowały program artystyczny odnoszący się do tragicznej historii czasów okupacji. Następnie odbył się Apel Pamięci prowadzony przez kompanię honorową 16 Tczewskiego Batalionu Saperów z Niska, na zakończenie którego oddano salwę honorową. Wszystkim przybyłym gościom za udział w uroczystościach podziękował wójt Gminy Dębica. Kilka słów o obozowej rzeczywistości skierował do uczestników uroczystości Pan Stanisław Szuro. Przekazał także na ręce Wójta Stanisława Rokosza korespondencję, grypsy i wiersze wysyłane z obozu w Pustkowie do rodziny. Zwieńczeniem uroczystości było złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem na Górze Śmierci oraz zwiedzenie Ekspozycji Historyczno – Dydaktycznej przez przybyłych gości.

26 kwietnia 2017r. obchodziliśmy także 5 rocznicę otwarcia Ekspozycji Historyczno-dydaktycznej przy Górze Śmierci. Po zakończeniu uroczystości na Górze Śmierci, ich uczestnicy udali się na Ekspozycję gdzie otwarto czasową wystawę fotografii poświęconą działalności Ekspozycji Historyczno-dydaktycznej przy Górze Śmierci. Wystawa będzie czynna do 31 maja 2017r. w godzinach otwarcia Ekspozycji.

Oprawa muzyczna uroczystości została przygotowana przez Stowarzyszenie Orkiestra Dęta – Gmina Dębica oraz Chór Parafialny z Pustkowa – Osiedla.

Organizatorami kwietniowych uroczystości patriotycznych byli Gmina Dębica oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica przy ścisłym współudziale Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, Powiatu Dębickiego, Miasta Dębica, Miasta Ropczyce, Gminy Ostrów, Parafii pw. Stanisława BM w Pustkowie-Osiedlu.

Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji wydarzenia:

– 16 Tczewskiemu Batalionowi Saperów z Niska

– Zespołowi Szkół Zawodowych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Pustkowie-Osiedlu

– Zespołowi Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu

– Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy

– Posterunkowi Policji w Brzeźnicy

– Orkiestrze Dętej Gminy Dębica

– Chórowi Parafialnemu z Pustkowa-Osiedla

– Harcerzom

– Straży Gminnej

– Jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej

– Uczniowskiej Straży Góry Śmierci